Associació per a la plena convivència sense barreres

Cada persona compta!

La discapacitat i els trastorns de salut mental resten capacitats

A l’Associació +U estem aprenent a sumar.

Si sumem persones, idees i projectes, el resultat sempre és +